torsdag 23 augusti 2012

Fakta om ångest (och varför det är ofarligt)

Att kunna känna ångest är en grundläggande del i människans överlevnadsmekanismer. Men hur kan något så otrevligt och jobbigt som ångest samtidigt vara till gagn för människan?

Ångestens funktion är att sätta kroppen i ett alarmläge, så att kroppen blir snabbare, starkare och hjärnans koncentrationsförmåga och reaktionsförmågan är på topp. Kroppsliga reaktioner är; hjärtat klappar snabbare, blodtrycket höjs, man kan bli yr och börja andas snabbare och ytligare. Man blir dessutom rädd och extra vaksam på eventuella hot. När detta alarmläge behövs finns alltså ett riktigt ett påhittat hot närvarande som man behöver extra kraft att fly ifrån. På stenåldern kanske det var att fly från sabeltandade tigrar och andra farliga djur. Nuförtiden behöver vi inte fly från farliga djur, men det finns andra saker som hotar, exempelvis att misslyckas på något sätt, att vara rädd för att inte passa in, att bli mobbad, att vara rädd för att bli sjuk, att vara rädd för att något ska hända ens familj eller vänner eller andra saker. Skillnaden mot att fly från ett farligt djur, som det kanske var på stenåldern, är att vi inte kan fly ifrån många av farorna som finns idag. Vi kan helt enkelt inte ta bort ångesten lätt genom att förflytta oss från det som skapar hotet, utan vi löper större risk att komma tillbaka till de hotande situationerna om och om igen. Ofta är också farorna idag inte saker och ting utanför oss, utan sådant som är innanför oss, exempelvis rädsla för att misslyckas, att vara rädd att ingen vill vara med en, att vara rädd för att något dåligt ska hända en. Kort så finns många av farorna idag endast i tankens värld.

Att känna ångest är alltså otroligt nog något som egentligen är bra för oss, om det finns verkliga faror, men dåligt för oss om det finns påhittade faror, för att påhittade faror är svårare att fly ifrån.

Ofta är ångestens kroppsliga reaktioner såna som man blir rädd för vilket gör att man får ännu mer ångest; när hjärtat slår snabbare, kanske man blir rädd och tänker "hjälp nu är det något fel på mitt hjärta" eller "nu är jag yr och så där konstig i huvudet - hjälp tänk om jag blir galen". På så sätt uppstår dåliga cirklar; först får man ångest och sedan blir man rädd igen för de som ångesten gör i kroppen(ex;hjärtat slår snabbare, yrsel, konstig i huvudet osv). Extra dåliga cirklar är när man är oroad över att få de kroppsliga och mentala reaktioner som ångesten ger. Då kanske man hela tiden är vaksam på tex hjärtat, och vid minsta upplevda konstighet tror man att det finns ett hot (ex; nu är det fel på hjärtat). Detta ger i sin tur ångest vilket på riktigt sätter igång hjärtat varpå det är ännu lättare att tro att "oj, det är verkligen fel på mitt hjärta).

Det finns olika sätt man kan lida av ångest. Ett exempel är panikångest, där man kan vara rädd för den påhittade faran att vara på väg att dö (hjärtat slår konstigt, bli sjuk, osv), att bli galen eller att göra något tokigt. Ofta söker man då efter hotet hela tiden som tillexempel ;"oj där slog hjärtat konstigt - kan det vara fel på mitt hjärta"?, "ov vilken konstig tanke jag fick - är jag påväg att bli galen?", eller "tänk om jag skulle svimma nu - känner jag mig inte lite svimfärdig?". Ett annat exepmel på hur man kan lida av ångest är att vara rädd i sociala situationer (social fobi). Här är det påhittade hotet att andra tycker man är konstig, knäpp, tråkig, dålig, otrevlig eller på andra sätt negativ. Här söker man, eller tror sig hittat hot som; "oj, han kollade på mig konstigt - han tycker nog att jag är konstig", "om jag inte är trevlig så tycker ingen om mig",eller "alla tycker nog att jag är skum för att jag inte vågar prata med dom".

Ångest kan alla människor känna och en viss typ av ångestproblem finns hos alla. Dessa besvär brukar kunna gå i vågor och vanligen brukar man kunna hantera detta själv. När man dock lider ordentligt av sin ångest och inte kan göra sånt som man förut gjort pga av den brukar man behöva hjälp för att komma ur de onda cirklarna.
Statistikt sett är ångestproblem vanliga i sverige, man brukar beräkna att 200.000 just nu har dessa problem. Ångest kan ibland även uppträda tillsammans med depression, men då kanske det egentliga problemet är depression istället för ångest.

Det är viktigt att tänka att man inte är galen, knäpp eller tokig bara för att man har ångest, utan att detta är ett vanligt problem som verkligen kan drabba alla människor i alla åldrar och i alla samhällklasser överallt på jorden.

Väldigt bra behandlingar för ångest finns. Exempelvis kbt har väldigt god effekt på ångestproblem. Man brukar räkna med att ca 80% av de som fått kbt mot ångest blir märkbart förbättrade.

Eftersom bra behandlingsmetoder finns mot ångest är det viktigt att våga söka hjälp - kom ihåg, att ha ångestproblem betyder inte att man är knäpp eller galen, att gå till en psykolog eller en terapeut betyder heller inte att man är knäpp eller galen. Tvärtom gör man det bästa för en själv - blir av med problemen, vilket är det smartaste man kan göra.

onsdag 22 augusti 2012

Fakta om depression

Depression tror man, har funnits så länge människan funnits i olika former. I olika kulturer ses depression lite olika i(exempelvis Kina så är depression främst något som innebär kroppslig trötthet, medan det här i väst ses som om ett inre, mentalt obehag) men det gemensamma är ett hämmande som innebär ett lidande
Statistiskt sett är depression väldigt vanligt, i Sverige så beräknas det faktisk vara så att hela 30% av alla kvinnor och 12% av alla män måste söka vård någon gång i livet pga depression. Dessutom måste man ta dessa siffror mend en nypa salt eftersom många fortfarande inte vill söka hjälp för den här typen av obehag. Och det är synd för bra vård finns det att få - om man söker vård för depression blir nästan 9 av 10 botade.

Vad är räknas som depression och hur vet man att man har det?
Ofta räknar man in många saker som symptom, inte bara att att man på något sätt mår dåligt. Symptomen i en depression kan vara:

-Nedstämdhet
-Brist på glädje och minskat intresse för det man brukar tycka om att göra
-Aggressivitet och lättretlighet
Man kan bli aggressiv och lättretlig (något som är vanligare bland män än bland kvinnor).
-Koncentrationssvårigheter och oförmåga att ta itu med vardagliga sysslor.
-Svårighet att känna känslor och likgiltighet.
-Känslor av otillräcklighet och misslyckande
Man ser allt i svart och nedvärderar sig själv och sin förmåga både när det gäller skolan och relationer. Man grubblar över eventuella misslyckanden och förebrår sig själv.
-Minskad livslust och självmordstankar
Det är vanligt att allt känns hopplöst och att man har tankar på döden och funderar på självmord.

Något som är viktigt att komma ihåg är att depression innebär ett onödigt lidande sålänge man förmår sig att söka vård för detta. Därför är det viktigt att söka hjälp, även om det tar emot. Man ska komma ihåg att de flesta människor någon gång kan komma att känna av depressiva symptom och man inte är galen eller knäpp för att man har det, eller att man söker vård för det!

I en depression kan det snabbt bli en vana att tänka negativt om sig själv och grubbla för mycket. Man fastnar helt enkelt i dåliga tankar! Då gäller det att försöka göra så att tar sig ur detta mönster genom att försöka göra så att man tänker på annat. Metoder för att tänka på annat kan vara att träna, ha en rolig hobby, börja spela instrument, ta en cykeltur, lyssna på musik, prata med en kompis, eller vad som helst annat som gör att fokuset sugs till "utsidan" istället för till "insidan".

I exempelvis kbt-behandlingar mot depression görs mycket utav arbetet för att komma ur en depression, genom hemuppgifter där man får lära sig att förstå och sätta fingret på vad som gör att man mår bättre, vilket man därefter också får träna på att göra till en vana. på detta sätt ersätts dåliga vanor(att grubbla, tänka negatvit, oroa sig) med goda vanor (att tänka på annat, att tänka på något kul, att ha roligt). Naturligtvis tar sådant kan ta lite tid innan det går automatiskt - en liknelse här är att det är som att vända på ett skepp på havet, det tar lite tid, men till slut vänder det!
Test test

tisdag 21 augusti 2012