tisdag 1 april 2014

Depression; vad är det egentligen?

Depression tror man, har funnits så länge människan funnits i olika former. I olika kulturer ses depression lite olika i(exempelvis Kina så är depression främst något som innebär kroppslig trötthet, medan det här i väst ses som om ett inre, mentalt obehag) men det gemensamma är ett hämmande som innebär ett lidande
Statistiskt sett är depression väldigt vanligt, i Sverige så beräknas det faktisk vara så att hela 30% av alla kvinnor och 12% av alla män måste söka vård någon gång i livet pga depression. Dessutom måste man ta dessa siffror mend en nypa salt eftersom många fortfarande inte vill söka hjälp för den här typen av obehag. Och det är synd för bra vård finns det att få - om man söker vård för depression blir nästan 9 av 10 botade.

Vad är räknas som depression och hur vet man att man har det?
Ofta räknar man in många saker som symptom, inte bara att att man på något sätt mår dåligt. Symptomen i en depression kan vara:

-Nedstämdhet
-Brist på glädje och minskat intresse för det man brukar tycka om att göra
-Aggressivitet och lättretlighet
Man kan bli aggressiv och lättretlig (något som är vanligare bland män än bland kvinnor).
-Koncentrationssvårigheter och oförmåga att ta itu med vardagliga sysslor.
-Svårighet att känna känslor och likgiltighet.
-Känslor av otillräcklighet och misslyckande
Man ser allt i svart och nedvärderar sig själv och sin förmåga både när det gäller skolan och relationer. Man grubblar över eventuella misslyckanden och förebrår sig själv.
-Minskad livslust och självmordstankar
Det är vanligt att allt känns hopplöst och att man har tankar på döden och funderar på självmord.

Något som är viktigt att komma ihåg är att depression innebär ett onödigt lidande sålänge man förmår sig att söka vård för detta. Därför är det viktigt att söka hjälp, även om det tar emot. Man ska komma ihåg att de flesta människor någon gång kan komma att känna av depressiva symptom och man inte är galen eller knäpp för att man har det, eller att man söker vård för det!

I en depression kan det snabbt bli en vana att tänka negativt om sig själv och grubbla för mycket. Man fastnar helt enkelt i dåliga tankar! Då gäller det att försöka göra så att tar sig ur detta mönster genom att försöka göra så att man tänker på annat. Metoder för att tänka på annat kan vara att träna, ha en rolig hobby, börja spela instrument, ta en cykeltur, lyssna på musik, prata med en kompis, eller vad som helst annat som gör att fokuset sugs till "utsidan" istället för till "insidan".

I exempelvis kbt-behandlingar mot depression görs mycket utav arbetet för att komma ur en depression, genom hemuppgifter där man får lära sig att förstå och sätta fingret på vad som gör att man mår bättre, vilket man därefter också får träna på att göra till en vana. på detta sätt ersätts dåliga vanor(att grubbla, tänka negatvit, oroa sig) med goda vanor (att tänka på annat, att tänka på något kul, att ha roligt). Naturligtvis tar sådant kan ta lite tid innan det går automatiskt - en liknelse här är att det är som att vända på ett skepp på havet, det tar lite tid, men till slut vänder det!

Ha det bra till nästa gång!
/Skolpsykologerna