onsdag 4 december 2013

Vad jobbar alla med inom elevhälsan egentligen?

Inom elevhälsan, dvs den del av skolan som har som uppgift att se till så att eleverna mår bra, finns många olika yrken. Här tänker vi presentera dessa yrken lite kort så att ni vet vad alla gör!


Specialpedagogerna: Specialpedagogerna har många olika uppgifter, men den viktigaste är att se till så att elever som behöver extra hjälp och stöd i klassrummet får det på så bra sätt som möjligt. Eftersom specialpedagogerna är extra duktiga på detta pratar de mycket med rektorer och lärare så att hjälpen och stödet blir så bra som möjligt för dig som elev.

Skolsköterskorna: Skolsköterskorna är elevhälsans verkliga mångkonstnärer. De jobbar b.la så att eleverna ska må bra i kroppen, vaccinerar och är med vid hälsokontroller och läkarundersökningar. Men de är även med och pratar med skolpersonal om hur man kan ge hjälp till elever som behöver det, och är med på olika möten om elever. Skolsköterskan ger också ofta stöttning till elever som behöver prata lite.

Skolkuratorer: Skolkuratorerna gör även de många saker. De är b.la duktiga på att hjälpa de elever som behöver prata om olika problem i skolan eller hemma. Problemen kan vara alltifrån relationer, sex och samlevnad, skilsmässor till nedstämdhet och dålig självkänsla. Skolkuratorerna är också duktiga på att jobba med grupp-problem som tex bråk eller konflikter. Ett annat viktigt område är mobbning som kuratorerna är duktiga på att stoppa och förebygga, genom att tala med rektorer, lärare och föräldrar, men också inte minst med eleverna själva.

Skolpsykologerna: skolpsykologerna har många uppgifter. B.la jobbar de med att utreda olika svårigheter genom olika test, men tar också emot de elever som behöver prata om svåra saker (kom ihåg att föräldrarna alltid måste informeras när du går till en skolpsykolog). Skolpsykologerna utbildar även personal, pratar med rektorer och lärare om olika problem som finns, och talar med föräldrar för att ge råd och stöd. Skolspykologerna försöker också ge kunskap om hur du som elev kan bli den "egen psykolog" när du möter olika svårigheter (tex genom den här bloggen).

Välkommen till alla oss när du behöver det! Vi finns till för att du som elev ska må bra!
MvH/Elevhälsan i Trosa