måndag 18 februari 2013

Att känna sig ensam

Att känna sig ensam är något som är fullt normalt och alla människor går igenom perioder av livet då de känner sig på detta sätt. Känslan brukar gå över efter en tid men om det är så att du märker att det har hållit i sig under en längre period och det påverkar hur du funkar i hemmet, i skolan och på fritiden så tveka inte att söka hjälp hos till exempel din skolpsykolog eller skolkurator.
Här kommer ett antal orsaker (finns förstås många fler anledningar) till varför man kan känna sig ensam.

-
 Att man är blyg och har svårt att skaffa kompisar.
-
Känner att man inte passar in bland människor runtomkring sig.
-
Om man är mobbad eller blivit kränkt av andra
-
Om man har någon sjukdom eller handikapp.
-
Har förlorat någon som står en nära.
-
Kommer inte överens med sin familj eller att man inte träffar dom så ofta.

Vad kan man göra?
Det viktigaste om du känner dig ensam är att inte hålla det för dig själv.  Våga prata om hur du känner dig med någon som du är trygg med och har förtroende för. Detta leder till att den personen får en förståelse för hur du mår och kan agera som ett bra stöd för dig.  Att prata om det kan också leda till att det blir tydligare för dig själv om varför du känner på detta sätt.

Hörez znart igen!
/en av era skolpsykologer, Chen