onsdag 20 november 2013

Varför skadar man sig själv?

Att skada sig själv kan drabba många. Ofta rör det sig om att tex skära sig, använda droger, eller  att man tar stora risker medvetet. Men varför gör man det egentligen? Vad har det för funktion?

Att skada sig själv har alltid orsaker i att man inte vet vad man ska göra med jobbiga känslor som tex ångest oro, ilska eller förtvivlan.  Men om då kroppen gör ont, blir man ofta mer fokuserad på den kroppsliga smärtan och man tänker inte lika mycket på de jobbiga känslorna. Att skada sig själv är alltså ett sätt att byta form på smärta och lidande så att man får en smärta som man vet varför man har och vad man kan göra åt det.

Kort sagt är en kroppslig smärta lättare att förstå sig på och kontrollera, till skillnad från de jobbiga känslorna som man ofta kan uppleva att man inte har någon kontroll över.

MEN: Att skada sig själv gör inte saken bättre, det "botar" ingenting. Det enda som kan bota är att ta tag i varför man har jobbiga känslor inom sig. Och det gör man bäst genom att tala med en vuxen som tex psykologer, kuratorer, sjuksystrar, lärare eller föräldrar.

Så du som skadar dig själv; gör dig själv en tjänst och ge dig själv hjälp på riktigt och kontakta en vuxen istället för att skada dig själv. Du kan exempelvis boka tid på ungdomsmottagningen i Trosa här, eller kontakta kurator, psykolog, sjuksyster eller din lärare på din skola. Eller så kan du tala med dina föräldrar.

Du kommer att tjäna på det.

MvH/Skolpsykolog