måndag 5 november 2012

Att vara vid god psykisk hälsa = att man mår bra hela tiden???!!!!

Det är inte ovanligt att man får höra att det är viktigt att ta hand om sin hälsa och då syftar man oftast på den fysiska delen. Ni vet. Att äta rätt, träna regelbundet och se till att dricka massa vatten.

Det är däremot inte lika vanligt att man pratar om människors psykiska hälsa. Med den psykiska hälsan menas hur man uppfattar och ser på sig själv och ens liv. Upplevs livet som meningsfullt? Känns det som att man kan utnyttja sina styrkor till max? Känner man sig delaktig i samhället?

Världshälsoorganisationen, WHO, förklarar begreppet hälsa som att:
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.” Den förklaringen har på senare tid fått mycket kritik. Är det ens möjligt att hela tiden vara i ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”? Kan man verkligen må bra hela tiden?

Ni kan säkert känna igen er i att vissa dagar eller perioder känner man sig glad och upprymd över något medan andra dagar känner man sig ledsen och låg över något annat. Vi skulle säga att det är fullständigt friskt och normalt att känna så.

Däremot om man har känt sig låg under en längre period och det påverkar skolgången, fritiden eller familje- och kompisrelationerna på ett negativt sätt så är det klokt att ta hjälp av någon för detta. Det kan vara din kurator eller psykolog i skolan, dina föräldrar, syskon, släktingar eller kompisar. Vänd er till någon som ni känner er trygga med.

Slut för denna gång. Vi hörez snart igen. Till dess ta hand om er!