måndag 9 september 2013

Samarbete lönar sig, bråk straffar sig.

Samarbete i en grupp lönar sig för din mentala hälsa! Varför? Jo för att man mår bättre, känner mindre stress och är gladare i en grupp som kan samarbeta bra. Forskning har visat att apor i flock som samarbetar bra, är friskare och är mindre stressade. Detta verkar logiskt även för oss människor, för vem mår egentligen bra av bråk och konflikter och vem mår inte bra av att tillhöra en härlig grupp med bra gruppkänsla?

Ett bra samarbete i grupp präglas b.la av att gruppen är fokuserad och koncentrerad på uppgiften som gruppen har framför sig (detta kallar psykologer för att vara en "arbetsgrupp").

Men många gånger blir gruppens uppgiftsfokus störd av exempelvis att medlemmar fightas om status. Detta kämpande om status inom gruppen kan ofta tyvärr leda till mobbning.

Något annat som stör en grupps uppgiftsfokus är om en, eller flera personer i gruppen, inte bryr sig om uppgiften. Då kan det vara svårt för resten av gruppen att få dessa personer att vilja ingå i en arbetsgrupp.

Något annat som stör en grupps förmåga till att bli en arbetsgrupp är att en eller flera gruppmedlemmar med hög status sätter sig emot uppgiften och "får med sig" andra gruppmedlemmar i detta motstånd.

Men hur kan man då själv bidra till en bra arbetsgrupp? Enkelt är det inte men det handlar om att ge varandra respekt, att inte bry sig om onödiga bråk och att inte vara för fixerad vid status.

Så nästa gång ni är i en grupp: ge varandra uppmuntran och respekt, ni kommer att tjäna på det!

MvH/Skolpsykologerna i Trosa