onsdag 15 maj 2013

Ett litet psykologiskt experiment om grupptryck

Tänk dig in i följande situation:
Du sitter nu i en grupp med tio helt okända personer runt ett bord i ett rum, och medan du tittar dig runt i rummet, märker du att en figur, den som finns här nere till höger, finns uppritad framme på tavlan, så att alla i rummet kan se den.
Medan du nu tittar på figuren, hör du denna fråga ställas av ledaren, som också är med er i rummet:
"vilken av linjerna A, B eller C tycker ni passar ihop med linjen till vänster?"

Du ser nu direkt att det är linje C som passar bäst ihop med linjen till vänster, men till din förvåning hör du nu alla andra i gruppen, en efter en, i tur och ordning, svara tvärsäkert, att det är linje A som passar bäst.

Nu har det blivit din tur att svara och du är siste person som svarar. Tvivlet börjar växa inom dig. Du har precis hört alla andra tvärsäkert svara, att det är linje A. Men samtidigt ser du med dina egna ögon att det är linje C som är det rätta svaret. Du tänker: kan hela gruppen verkligen svara fel? Så många kan väl inte ha fel?  Kanske är det jag som ser jag fel?

Hur hade ditt svar blivit tror du?
Hade du svarat linje C trots att alla andra  i gruppen tvärsäkert svarat linje A?

Detta experiment, som även kallas Asch's experiment och som gjordes första gången 1951,  visade att
hela 76% av försökspersonerna svarade fel bara för att alla andra i gruppen gjorde det.
(Asch använde inhyrda skådespelare som med flit svarade fel på frågan från ledaren)

Men det som var det mest intressanta var det som hände när en annan person bröt emot gruppen med sitt svar. Det blev då mycket lättare för försökspersonen att stå på sig och våga gå emot gruppen, (dvs svara rätt, trots att alla andra svarade fel). 

Så vad säger detta experiment? Jo, grupptryck kan få dig att göra saker som inte känns rätt, men har du bara en annan person vid din sida som gör tvärtemot vad gruppen säger, så kommer det kännas lättare för dig att gå emot gruppen.

Likadant blir det om du går emot gruppen först; då blir det också lättare för andra att gå emot grupptrycket.

Så om du ser någon som exempelvis blir mobbad, eller utsatt för grupptryck, tänk på att om du själv säger ifrån mot mobbaren, eller gör emot grupptrycket, kommer det bli mycket lättare för andra att också våga säga ifrån.

MvH/Skolpsykologerna på elevhälsan