måndag 20 maj 2013

Varför gör man tråkiga saker?

Enl en syn inom psykologi som kallas för beteendeteori, har allt det man gör, (dvs en persons beteenden), alltid en funktion för personen, dvs personen får ut något av sitt beteende.

Så om du tex gör något som är helt meningslöst för dig själv, eller att det bara för med sig dåliga saker för dig, så kommer du att sluta med beteendet och kanske börja bete dig på ett nytt sätt.

Exempel 1:
Du spelar på en enarmad bandit och du har 500:-. Om du spelar upp alla 500:- utan att vinna en enda krona, kommer du att fortsätta att stoppa in ytterligare en 500 lapp i automaten? Chanserna är stora att du inte kommer att göra det, och kommer att sluta spela. Och kanske till och med aldrig spela på en enarmad bandit igen! ( då du tänker att; "man vinner ändå aldrig något på dom där").

Men varför gör man då tråkiga saker eller saker som för stunden känns meningslösa?  Jo för oftast är det för att man vet i bakhuvudet att det är något som är bra för en i slutändan.

Exempel 2:
Du sitter på en tråkig lektion i skolan och tänker att "det här är helt meningslöst" för mig. Om du tänker att; "jag kommer i det långa loppet att tjäna på att plugga trots att det nu känns helt meningslöst och tråkigt" så är chanserna större att du trots tråkighet och meningslöshet fortsätter med uppgiften, och i framtiden kan plocka ut "vinsten".
(Jämför det med att spela på en enarmad bandit och veta att du helt klart kommer att gå med en rejäl vinst i framtiden, trots att du just nu inte vinner något når du står och spelar)  

Så om man ska klara av att göra tråkiga uppgifter i skolan, trots att man inte får något ut av det i stunden men som man vet är bra för en i framtiden, så är det viktigt att lära sig att tänka fram detta, exempelvis genom att tänka sig in i situationen när man får ut ett betyget och den stoltheten man då känner över att man lyckats, eller kanske fantisera om hur det är att  jobba med det man vill göra.

Ett annat sätt är att ge sig själv "små vinster" när man har klarat av något i skolan. Då kan det vara bra att dela upp saker i delmål, där man ger sig själv något när man klarat av ett delmål. Exempel på delmål är; göra läxor minst en viss tid per dag, att klara av minst ett prov i ett ämne superbra, per termin, eller att klara av en viss betygsnivå vid terminens slut.

(Något som är mycket viktigt är också att inte bli för extrem åt andra hållet; dvs bli besatt av att klara av allting perfekt och på bästa sätt. Detta kan då leda till att man mår dåligt psykiskt vilket inte är värt vinsterna av att ha bra betyg)    

Så nästa gång du gör något som är tråkigt; ställ dig själv frågan hur du får ut något av ditt beteendet, dvs varför är det här bra för mig?

MvH/elevhälsans skolpsykologer