torsdag 2 maj 2013

Vad händer i hjärnan egentligen när man dricker alkohol? (Obs! Ingen moralpredikning, bara vetenskap:)

Alkohol påverkar förstås kroppen och hjärnan på många många olika sätt.

Bland annat så gör alkohol att hjärnan både "bromsas upp" och får en "kick".
Dessutom trimmas faktiskt samtidigt hjärnan till att broms - och kick systemet endast kommer igång med hjälp alkohol när man dricker alkohol.
Här nedanför förklarar vi  hur detta går till:

Alkohol "bromsar" hjärnan. När hjärnan blir bromsad rör man sig sämre, får sämre reaktionsförmåga och man tänker mycket trögare. Man blir även mycket mycket sämre på att ta bra och förnuftiga beslut. Kort sagt: hjärnan bromsas såpass mycket att de intellektuella förmågorna sänks betydligt. Eftersom hjärnan bromsas måste även andra reaktioner som rädsla och ångest bromsas. Detta är en av orsakerna till att många fastnar i beroende då de vill dämpa sin ångest och oro.

Men alkohol gör även att hjärnan får en "kick". Alkoholen sätter igång hjärnans belöningssystem med hjälp av ämnena dopamin och serotonin. Kicken hjärnan får med hjälp av alkohol känns som glädje och välbehag för den som dricker. Det är detta som gör att man vill ha mer alkohol; hjärnan ger ju en stark "belöning" i form av en kick (glädje och välbehag), när man dricker.
Detta är ytterligare en av orsakerna till att många fastnar i beroende.

Men eftersom hjärnan tillslut måste återvända till normalläget, då man slutar dricka, kommer obehagliga saker att ske när hjärnans "broms och kick system" måste lära sig att komma igång igen utan alkohol.
Denna "läroperiod" för hjärnan är det som kallas för bakfylla.

Eftersom hjärnans belöningsystem hos den som druckit "lärt"sig att vara i full gång med hjälp av alkohol kommer den, utan alkohol inte ge någon som helst kick. Den känsla detta ger är deppighet, glädjelöshet och ångest.

Och eftersom hjärnans bromsystem på samma sätt "lärt" sig att bli aktiv med hjälp av alkohol kommer även bromsystemet utan alkohol inte att komma igång. Det finns då inget som på ett bra sätt bromsar ångesten, deppigheten och glädjelösheten.

Hjärnan, efter att man druckit, är alltså verkligen inte är bra på att producera glädje och välbehag, eller dämpa oro och ångest. 
Det är detta som brukar kallas för bakfylla, eller bakfylle ångest.

Dricker man väldigt mycket kommer hjärnans broms- och kick system inte kunna komma igång alls utan alkohol, vilket gör att man tillslut att man blir beroende av att dricka, annars känner man sig glädjelös, deppig och ångestfylld.

Den bästa principen är att alltid låta hjärnan vara så "självständig" som möjligt, dvs ska man dricka så måste man vara försiktig så att man inte trimmar in hjärnans "kick och bromssytem" alltför för mycket att fungera endast med hjälp av alkohol.

Problemet är att vid yngre åldrar, när hjärnan är under utveckling, så trimmas hjärnan lättare in på yttre saker, som exempelvis alkohol.
Därför är det extra bra att vara försiktig med alkohol när man dricker, innan hjärnan växt färdigt, vilket den faktiskt gör först när man fyllt 25.

Ha det gott till nästa gång!
MvH/Psykologerna på elevhälsan